ĆWICZENIE 22

Określanie wady wzroku na podstawie

promienia krzywizny rogówki

 

Celem ćwiczenia jest zrozumienie podstawowych wad optycznych układów  obrazowych i podstawowych wad wzroku oraz zdobycie praktycznych  umiejętności pomiaru zdolności skupiającej układu optycznego symulującego oko na podstawie krzywizny rogówki i  umiejętności korekcji określonej wady.

ZALECANA LITERATURA:  [1], [3], [4], [7],[9], [12], [16]

ZAGADNIENIA:

1.      Optyka geometryczna: odbicie, załamanie, względny i bezwzględny współczynnik załamania, całkowite wewnętrzne odbicie.

2.      Soczewki: konstrukcja obrazu, wzór soczewkowy, zdolność skupiająca, wpływ środowiska otaczającego soczewkę na jej ogniskową.

3.      Wady układów optycznych: aberracja sferyczna i chromatyczna, astygmatyzm, koma.

4.      Budowa oka, przejście światła przez układ optyczny oka, zdolność rozdzielcza oka.

5.      Wady wzroku i ich korekcja.

OPIS TEORETYCZNY:  

Prawo odbicia i załamania. Równanie soczewki, konstrukcja obrazu w soczewce (rysunki). Wady wzroku i ich korekcja (z rysunkami).