ĆWICZENIE 20

MIKROSKOP

Celem ćwiczenia jest zrozumienie podstaw działania mikroskopu oraz  zdobycie praktycznych umiejętności obsługi mikroskopu i umiejętności  wyznaczenia wielkości obserwowanego obiektu na podstawie ludzkiego włosa.

ZALECANA LITERATURA: [2], [4], [8], [12], [13], [17], [20], [23]

ZAGADNIENIA:

1.      Optyka geometryczna: odbicie, załamanie, względny i bezwzględny współczynnik załamania, całkowite wewnętrzne odbicie.

2.      Soczewki: konstrukcja obrazu, wzór soczewkowy, zdolność skupiająca, wpływ środowiska otaczającego soczewkę na jej ogniskową.

3.      Przejście światła przez układ optyczny oka;  wady wzroku i ich korekcja.

4.      Mikroskop, konstrukcja obrazu w mikroskopie, zdolność rozdzielcza, powiększenie.

5.      Do czego służy olejek immersyjny?

6.      Niepewności pomiarowe – błąd bezwzględny, względny, metoda pochodnej logarytmicznej 

OPIS TEORETYCZNY:

Konstrukcja obrazu w mikroskopie, zdolność rozdzielcza i powiększenie mikroskopu. Wady wzroku i ich korekcja.